Ultraconserved Genomic Regulatory Block: POU3F4_cluster
(id = 602)

General information about the entry
Representative name:POU3F4_cluster
Position:chrX:81464503-82766968
# UCNEs:10
Assiciated genes:CYLC1; POU3F4; SH3BGRL;
Possible target genes:POU3F4;
UCNEs forming the cluster:POU3F4_Aurore; POU3F4_Benjamin; POU3F4_Griselda; POU3F4_Helen; POU3F4_Nagasawa; POU3F4_Poseidon; POU3F4_Roman; POU3F4_Santiago; POU3F4_Vincent; POU3F4_Zeus;
Paralogous cluster(s):POU3F1_cluster; POU3F2_cluster; POU3F3_cluster;

View cluster image
Conservation in chicken:
Chicken (galGal3): Position: chr4:9308625-9133686
Associated genes: HDX; SH3BGRL;
Conservation in other species:
Mouse (mm10):
Subcluster #1

Position:

chrX:109845197-110817960
# UCNEs:10
UCNEs:POU3F4_Aurore; POU3F4_Benjamin; POU3F4_Griselda; POU3F4_Helen; POU3F4_Nagasawa; POU3F4_Poseidon; POU3F4_Roman; POU3F4_Santiago; POU3F4_Vincent; POU3F4_Zeus;


Opossum (monDom5):
Subcluster #1

Position:

chrX:51358770-52100812
# UCNEs:10
UCNEs:POU3F4_Aurore; POU3F4_Benjamin; POU3F4_Griselda; POU3F4_Helen; POU3F4_Nagasawa; POU3F4_Poseidon; POU3F4_Roman; POU3F4_Santiago; POU3F4_Vincent; POU3F4_Zeus;


Platypus (ornAna1):
Subcluster #1

Position:

Contig13142:1184-8653
# UCNEs:2
UCNEs:POU3F4_Santiago; POU3F4_Vincent;
Subcluster #2

Position:

Contig14422:5317-5660
# UCNEs:1
UCNEs:POU3F4_Aurore;
Subcluster #3

Position:

Contig17644:5328-26950
# UCNEs:2
UCNEs:POU3F4_Benjamin; POU3F4_Helen;
Subcluster #4

Position:

Contig18168:8429-8629
# UCNEs:1
UCNEs:POU3F4_Roman;
Subcluster #5

Position:

Contig268381:344-611
# UCNEs:1
UCNEs:POU3F4_Nagasawa;
Subcluster #6

Position:

Contig77754:787-987
# UCNEs:1
UCNEs:POU3F4_Zeus;


Zebra_finch (taeGut1):
Subcluster #1

Position:

chr4A:4783156-4988449
# UCNEs:10
UCNEs:POU3F4_Aurore; POU3F4_Benjamin; POU3F4_Griselda; POU3F4_Helen; POU3F4_Nagasawa; POU3F4_Poseidon; POU3F4_Roman; POU3F4_Santiago; POU3F4_Vincent; POU3F4_Zeus;


Lizard (anoCar2):
Subcluster #1

Position:

chrUn_GL343202:212223-529847
# UCNEs:10
UCNEs:POU3F4_Aurore; POU3F4_Benjamin; POU3F4_Griselda; POU3F4_Helen; POU3F4_Nagasawa; POU3F4_Poseidon; POU3F4_Roman; POU3F4_Santiago; POU3F4_Vincent; POU3F4_Zeus;


Painted_turtle (chrPic1):
Subcluster #1

Position:

JH584484:5461448-5778116
# UCNEs:9
UCNEs:POU3F4_Aurore; POU3F4_Benjamin; POU3F4_Griselda; POU3F4_Helen; POU3F4_Poseidon; POU3F4_Roman; POU3F4_Santiago; POU3F4_Vincent; POU3F4_Zeus;


Xenopus (xenTro3):
Subcluster #1

Position:

GL173020:102763-331631
# UCNEs:8
UCNEs:POU3F4_Aurore; POU3F4_Benjamin; POU3F4_Griselda; POU3F4_Helen; POU3F4_Nagasawa; POU3F4_Poseidon; POU3F4_Santiago; POU3F4_Zeus;
Subcluster #2

Position:

GL189819:2699-2886
# UCNEs:1
UCNEs:POU3F4_Roman;


Fugu (fr2):
Subcluster #1

Position:

chrUn:20432806-20450914
# UCNEs:2
UCNEs:POU3F4_Benjamin; POU3F4_Santiago;


Medaka (oryLat2):
Subcluster #1

Position:

chr10:24003847-24004193
# UCNEs:1
UCNEs:POU3F4_Benjamin;


Stickleback (gasAcu1):
Subcluster #1

Position:

chrIV:15609054-15640157
# UCNEs:3
UCNEs:POU3F4_Benjamin; POU3F4_Santiago; POU3F4_Zeus;


Tetraodon (tetNig2):
Subcluster #1

Position:

chr1:4181012-4204601
# UCNEs:2
UCNEs:POU3F4_Benjamin; POU3F4_Zeus;


Zebrafish (danRer7):